Nu finns data om vaccination mot covid-19

Nu kan du undersöka data om vaccination mot covid-19 på Folkhälsokollen.

I Folkhälsokollens webbverktyg finns en ny hälsoindikator om covid-19. Förutom slutenvårdstillfällen och dödsfall kan du nu även undersöka förekomst av vaccination mot covid-19. 

Hälsoindikatorn "Vaccination mot covid-19" anger antal per 10 000 invånare som fått minst en dos vaccin mot covid-19. Antalet är kumulativt, det vill säga att till exempel antalet i februari 2022 innehåller totalt antal personer som har fått vaccinet till och med februari 2022.

Data är hämtade från VAL-databaserna. Läs mer om datakällan: VAL-databaserna >>

Gör så här

 

 

Publicerad 2022-04-26