Folkhälsoområden och hälsoindikatorer

För att du enklare ska hitta den information du söker har vi delat in alla våra data i folkhälsoområden. Varje folkhälsoområde består av flera hälsoindikatorer som du kan undersöka i webbverktyget. Klicka på en hälsoindikator för att läsa mer om definition och datakälla.

Arbetsmiljö

 

Barns hälsa

 

Demografi

 

Hälsa och sjukdom

 

Hälso- och sjukvård

 

Levnadsvanor

 

Miljöhälsa

 

Psykisk ohälsa

 

Sociala relationer, trygghet och demokrati

 

Ungas hälsa

 

Utbildning, sysselsättning och inkomst

 

Äldres hälsa