Om Folkhälsokollen

Folkhälsokollen ger en överblick över hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Här kan du läsa mer om oss.

Vad är Folkhälsokollen?

Folkhälsokollen är ett webbverktyg där aktuell hälsodata samlas för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Med folkhälsokollen får du kunskap om hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Du får till exempel information om stockholmarnas psykiska hälsa, fysisk aktivitet, sjukvårdsbesök, sjukdomar, livslängd, alkoholvanor, tobaksbruk, tandhälsa, arbetsmiljö och mycket mer.

Folkhälsokollens uppdrag

Syftet med Folkhälsokollen är att underlätta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt planering av hälso- och sjukvården och preventivt arbete på kommun- och stadsdelsnivå genom att skapa ett kunskapsunderlag kring hälsa och hälsans bestämningsfaktorer.

Folkhälsokollen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. CES uppdrag är att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete.

Läs mer om CES på: Om oss (ces.regionstockholm.se)

Om webbplatsen

Optimal användning

Folkhälsokollen är anpassad till dator, surfplatta och mobiltelefon. Om du vill använda Folkhälsokollens analysverktyg bör du välja att göra det på en dator eller surfplatta för bäst användbarhet.

För att vi ska kunna garantera att Folkhälsokollen visas på bästa sätt rekommenderar vi webbläsarna Microsoft Edge (alla versioner), Firefox 12, Google chrome 19, Internet explorer 10, Safari 5.1 eller senare versioner av dessa webbläsare.

Rättigheter

Materialet och bilderna på den här webbplatsen är fria för nedladdning och användning, men ange alltid Folkhälsokollen som källa. Folkhälsokollen ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser.