Karta visar livsvillkorsindex

Ny indikator synliggör sårbara livsvillkor

Nu finns den nya indikatorn Livsvillkorsindex på Folkhälsokollen. Indikatorn ger dig möjlighet att jämföra bostadsområden inom Stockholms län för att se skillnader i sociala och ekonomiska förhållanden.

Livsvillkorsindexet tar bland annat hänsyn till arbetslöshet, inkomst och utbildningsnivå bland invånarna i ett område.

Kan bara tolkas i jämförelse med andra

Livsvillkorsindexet är standardiserat så att det genomsnittliga värdet för Stockholms län är 100. Det innebär att alla områden som har ett värde under 100 präglas av mer sårbara livsvillkor än genomsnittet i länet och alla områden med värden över 100 präglas av mindre sårbara livsvillkor än genomsnittet i länet. Indexet är ett relativt mått som innebär att ett områdes värde bara kan tolkas i jämförelse med andra områden.

Indikatorn finns på kommunnivå, stadsdelsnivå samt för mindre kommundelar.

Du når indikatorn Livsvillkorsindex via folkhälsoområde Utbildning, sysselsättning och inkomst.

 

Så här gör du

  1. Gå till verktyget i Folkhälsokollen.
  2. Välj folkhälsoområde Utbildning, sysselsättning och inkomst
  3. Välj hälsoindikator Livsvillkorsindex.

 

Publicerad 2024-03-21