Ung person med ryggsäck och en annan med väska som cyklar

Folkhälsokollen lanserar området Ungas hälsa

Nu lanserar Folkhälsokollen folkhälsoområdet Ungas hälsa som bygger på data om skolungdomar i Stockholms län, om deras levnadsvanor, psykiska och fysiska hälsa.

– Ungas hälsa har varit ett efterfrågat folkhälsoområde från användaren och vi är glada att kunna presentera denna data nu, säger Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsokollen.

Ungas hälsa innehåller statistik från Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år i skolor i Stockholms län. Enkäten besvaras av skolungdomar i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiet år 2. 

Fyra indikatorer

Området innehåller totalt fyra nya hälsoindikatorer om ungas hälsa, uppdelade på årskurs 9 i grundskolan och år 2 i gymnasiet. Indikatorerna är:

  • Använder vitt snus
  • Röker e-cigaretter
  • Ångestkänslor
  • Huvudvärk

Använder e-cigaretter och vitt snus

Eftersom vitt snus och e-cigaretter är relativt nya fenomen finns hälsoindikatorerna endast för 2022. Året 2022 uppgav var femte ungdom i år 2 i Stockholms län att de använder vitt snus och var tionde att de använder e-cigaretter.  

Samtidigt som det nya folkhälsoområdet läggs till tar vi bort folkhälsoområdet Covid-19 och dess indikatorer flyttar in under Hälsa och sjukdom.

Gör så här:

 

 

 

Publicerad 2024-03-12