Nytt på Folkhälsokollen

Nu har vi uppdaterat Folkhälsokollen med den senaste datan från 2022.

Folkhälsokollens verktyg uppdateras regelbundet med den senaste datan för att kunna presentera en aktuell bild av hälsoläget i Stockholms län, samt visa utveckling över tid.

Bland annat är det 2022 års data från Barnhälsovården och vårddata från VAL-registret som nu finns tillgänglig i verktyget.

Uppdaterade områden

De folkhälsoområden och indikatorer som uppdaterats är följande:

  • Barns hälsa: Alla indikatorer
  • Demografi: Familjetyp, Födelseland och Åldersgrupper
  • Hälsa och sjukdom: Förväntad medellivslängd
  • Hälso- och sjukvård: Öppenvårdsbesök, Slutenvårdstillfällen
  • Sociala relationer: Anmälda våldsbrott
  • Utbildning, sysselsättningar, inkomst: Gymnasiebehörighet, Utbildningsnivå

Undersök i verktyget 

Läs mer om våra datakällor

 

Dela webbsidan med andra

En annan nyhet är att det numera går att dela länkar direkt till verktyget, med de inställningar du gjort och den visualisering du valt. När du klickar på dela-symbolen öppnas ett fönster med en länk, klicka på Kopiera så sparas länken i urklipp för att kunna klistras in där du väljer det. 

Notera att du med delningsfunktionen av kartbild enbart kan dela en generell bild över Stockholm, att den i nuläget kan den inte kan dela bilder på komundels-, kommun- eller stadsdelsnivå. 

 

 

Publicerad 2023-10-16