Omslag Folkhälsorapport 2023

Region Stockholm släpper tionde folkhälsorapporten

Nu släpps Region Stockholms Folkhälsorapport 2023 som beskriver hälsoläget i Stockholms län, hur hälsan utvecklas över tid och fördelas mellan olika grupper samt vilka som är de främsta orsakerna till ohälsa. Rapporten ger en samlad regional bild av den data som också finns på Folkhälsokollen

Folkhälsorapport 2023 visar bland annat att medellivslängden i Stockholms län är 85 år för kvinnor och 81 år för män. Medellivslängden ökar och dessutom skattar befolkningen den egna hälsan som god i allt högre grad. Men covid-19-pandemin bröt utvecklingen av livslängden, tillfälligt men tydligt.

Covid-19-pandemin belyste ojämlikheten i hälsa

Covid-19-pandemin satte också redan befintliga skillnader i befolkningens hälsa i blixtbelysning. Den första vågen av covid-19 slog till exempel betydligt hårdare mot personer med kort utbildning. De var i högre grad utsatta för smitta och en större andel i gruppen hade riskfaktorer som ökade risken att vårdas på sjukhus för covid-19.

Mer än fem år längre liv för dem med längre utbildning

Skillnaderna i livslängd och förekomst av sjukdomar i länet är så pass stora att personer som har eftergymnasial utbildning kan förväntas leva fem och ett halvt år längre än personer som inte har gått ut gymnasiet. Skillnaden syns ofta i de stora folksjukdomarna, hur många som insjuknar i olika grupper, och i vilken ålder.
– Över tid ökar andelen som har längre utbildning. Men inkomst är också en viktig faktor för hälsa och inkomstskillnaderna har ökat, säger Vicky Bartelink, huvudredaktör för Folkhälsorapport 2023, samt projektledare för Folkhälsokollen.

Tionde folkhälsorapporten

Folkhälsorapporten ges ut vart fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm. Rapporten bygger bland annat på undersökningen Hälsa Stockholm - som under hösten 2021 skickades ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldern 16-84 år.

Folkhälsorapporten fokuserar på hälsa på regional nivå, för den som är intresserad av hälsa på kommunal nivå, är Folkhälsokollen ett bra verktyg.

 

 

Publicerad 2023-03-22