Ett brevinkast på en trädörr, med namnen Linberg/Rojas och en klisterlapp där det står Folkhälsoenkät, ja tack

Nya data och nya hälsoindikatorer

Nu finns data från Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm 2021 på Folkhälsokollen. Dessutom har webbverktyget uppdateras med flera nya hälsoindikatorer.

Data från 2021

Under hösten 2021 genomförde Region Stockholm sin återkommande folkhälsoundersökning Hälsa Stockholm. Nu finns data från undersökningen uppdaterade på Folkhälsokollen. 

De hälsoindikatorer där du kan undersöka data från 2021 hittar du i webbverktyget under folkhälsoområdena 

  • Covid-19
  • Hälsa och sjukdom
  • Levnadsvanor
  • Psykisk ohälsa
  • Sociala relationer, demokrati och miljö.

Gå till Folkhälsokollen webbverktyg för att undersöka nya data från 2021 >>

Nya hälsoindikatorer

I enkäten Hälsa Stockholm 2021 ställdes en del nya frågor, vilket innebär att Folkhälsokollen har fått några nya hälsoindikatorer som du kan undersöka. 

Dessa är följande:

  • Långvarig covid-19 (hög påverkan)
  • Skjutit upp eller avstått vård p.g.a. coronapandemin
  • Rädsla att gå ut ensam
  • Utsatthet för sexuella trakasserier.

Läs mer

Publicerad 2022-06-09