Nu finns data om vaccination mot säsongsinfluensa

Nu kan du undersöka data om vaccination mot säsongsinfluensa på Folkhälsokollen.

Folkhälsokollens webbverktyg har uppdaterats med en ny hälsoindikator om vaccination mot säsongsinfluensa. 

Hälsoindikatorn "Vaccination mot säsongsinfluensa" anger andelen individer, 65 år eller äldre, som vaccinerats mot säsongsinfluensa. 

Data är hämtade från VAL-databaserna. Läs mer om datakällan: VAL-databaserna >>

Gör så här

 

 

Publicerad 2022-05-17