Bild av coronaviruset

Nu finns data om covid-19

På Folkhälsokollen finns nu data om covid-19 tillgängliga. Med hjälp av webbverktyget kan du undersöka dödsfall med covid-19 och slutenvårdstillfällen med covid-19 som diagnos.

Nu finns data om covid-19 tillgängliga på Folkhälsokollen. I webbverktyget kan du undersöka dödsfall respektive slutenvårdstillfällen med covid-19 som diagnos. Du kan till exempel jämföra förekomsten och utvecklingen i kommuner och stadsdelar, kön och olika åldergrupper.

Gå till verktyget och välj folkhälsoområdet Covid-19 för att undersöka data >

Data om covid-19 kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Läs mer om datakällan >

 

Publicerad 2021-05-05