Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik

Socialstyrelsen samlar in statistik som är baserad på dödsorsaksregistret, där alla dödsfall i den svenska befolkningen samlas. I Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik presenteras den underliggande dödsorsaken. Diagnoserna i dödsorsaksintyget klassificeras enligt diagnoskoder (ICD-10). Sjukdomen eller skadan som startade förloppet och som ledde till dödsfallet klassas som den underliggande dödsorsaken.

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.