Nu finns folkhälsodata för mindre geografiska områden på Folkhälsokollen

Nu har Folkhälsokollen uppdaterats så att användarna kan ta fram folkhälsodata för mindre geografiska områden inom kommuner och stadsdelar.

– Det är en tjänst som efterfrågats av kommunerna och stadsdelarna under många år, de vill kunna bryta ner data på så låg geografisk nivå som möjligt, säger Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsokollen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Den nya uppdateringen innebär att användaren kan ta del av folkhälsodata för delar av kommuner och stadsdelar.

– De som arbetar inom kommuner och stadsdelar vet ofta att det finns skillnader i hälsa och levnadsvillkor inom kommun eller stadsdel. Nu kan de också ta fram data för skillnaderna vilket gör det möjligt att genomföra riktade insatser till de områden som behöver det, säger Vicky Bartelink.

Är en del av länsgemensamt uppdrag

Satsningen är en del i ett länsgemensamt uppdrag med målet att öka samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm. En del i det uppdraget är att ta fram en länsgemensam struktur för uppföljning av folkhälsa på så låg geografisk nivå som möjligt i Stockholms län. Syftet är att kartlägga folkhälsan för att på sikt kunna utjämna hälsoskillnaderna i länet.

Folkhälsokollen har uppdaterats med en områdesindelning med drygt 200 områden och folkhälsodata har tagits fram för dessa områden, för de indikatorer där dataunderlaget inte blir för litet. Grunden för områdesindelningen har varit att områdena så långt möjligt ska vara sociodemografiskt homogena och ha runt 10 000 invånare. Indelningen har också gjorts i samråd med flera kommuner.

Än så länge är den nya områdesindelningen tillgänglig för ett tiotal indikatorer under folkhälsoområdet Demografi, Utbildning, sysselsättning och inkomst, samt delar av Hälso- och sjukvård och Hälsa och sjukdom.

Undersök på egen hand

Öppna webbverktyget. Välj ett folkhälsoområde på Folkhälsokollen och en indikator. Alla indikatorer där det anges Tillgänglig nivå: kommundel har data för mindre geografiska delar av kommunen eller stadsdelen.

 

Publicerad 2022-09-27