Tandhälsodata – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Uppgifter om tandhälsan hos barn hämtas från de årliga tandhälsorapporterna från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Region Stockholm följer årligen upp tandhälsan hos barn- och ungdomar i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år i Stockholms län. Epidemiologiska uppgifter för barn i dessa åldrar registreras vid undersökning som utförs av tandläkare eller tandhygienist. År 2019 har epidemiologiska uppgifter rapporterats för 90 procent av barn och unga i aktuella åldrar. Motsvarande andel år 2018 var 92 procent.  

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.