Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av Stockholm stad och kommuner i Stockholms län och besvaras av skolungdomar i årskurs 9 i grundskolan och år 2 i gymnasiet.

Frågorna handlar bland annat om alkohol-och tobaksvanor, psykisk hälsa, trygghet och fritid. Enkäten besvaras anonymt under lektionstid på papper eller digitalt på webben. I många kommuner är det obligatoriskt att delta för kommunala skolor medan fristående skolor deltar frivilligt.

År 2022 deltog 25 av länets 26 kommuner. För frågor där färre än 25 elever svarat på enkäten redovisas ej resultaten. Det är elevernas hemkommun som styr i vilken kommun deras resultat redovisas.