Sociodemografiska data – Statistiska centralbyrån (SCB)

För de sociodemografiska indikatorerna och för filtrering med sociodemografiska faktorer (ålder, kön, utbildning etc) används data från Statistiska centralbyråns befolkningsregister LISA, STATIV, RTB och GEO. Data innehåller uppgifter om befolkningssammansättningen inom geografiska områden på olika nivåer och omfattar alla folkbokförda individer inom Stockholms län, exempelvis för kommuner, stadsdelar i Stockholm och kommunala planområden.

Data uppdateras årsvis och finns i regel flera år bakåt i tiden. Jämförelser bakåt i tiden kan ibland vara vanskliga på grund av förändrade förhållanden och definitioner i de underliggande dataregistren och i regelverken för de verksamheter som hanterar grundregistren (exempelvis för olika socialförsäkringsregister). Ytterligare kommentarer ges i informationen till varje indikator.

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.