SmiNet – Folkhälsomyndigheten

I SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. SmiNet är ett samprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid landsting och regioner. Syftet är att få en nationell och lokal övervakning enligt Smittskyddslagen.

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.