Cancerdata – Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC)

Folkhälsokollens statistik om cancer från cancercentrum är baserad på de nationella kvalitetsregistren inom cancervården. Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.