Barnhälsovårdens årsrapport – Stockholms län

Barnhälsovårdens verksamhet är universell och når i stort sett alla späd- och förskolebarn i Stockholms län. Barnhälsovårdsenheten producerar årligen en rapport som syftar till att informera om barnhälsovårdens verksamhet och att redovisa hälsoindikatorer som speglar späd- och förskolebarns förutsättningar för en god hälsa i länet. Barnhälsovårdens årsrapport är baserad på data från bland annat barnhälsovårdsjournaler, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Områdesdatabasen i Region Stockholm och Tandhälsovården.

Observera att det kan förekomma brister i data för olika år och man ska vara försiktig med att dra slutsatser från de år och område det gäller för (mer info finns i definitionen för den indikator det gäller för).

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.