Två unga tjejer tittar ner på fotografen

Välkommen till Folkhälsoguiden

Välkommen till Folkhälsoguiden!

Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.

Händer som tänder en cigarett med cannabis

Rapporter om cannabis och unga vuxna

Läs rapporter som kartlägger och analyserar cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län.

Rapporterna ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Folkhälsorapport 2023

Folkhälsorapporten beskriver hälsoläget i Stockholms län, hur hälsan utvecklas över tid och fördelas mellan olika grupper samt vilka som är de främsta orsakerna till ohälsa.

En karta över stockholm, en tidslinje och ett stapeldiagram på lila bakgrund.

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen ger dig översikt över hälsoläget i Stockholms kommuner och stadsdelar.

en bild på ett coronavirus

Rapporter om covid-19

Läs rapporter om utvecklingen och spridningen av covid-19 i Stockholms län, och om pandemins potentiella effekter på folkhälsan.

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)