Om oss

Hjälp

Till översiktssidan


Om Folkhälsokollen

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som ska ge överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms läns kommuner och stadsdelar. Verktyget syftar till att tillgängliggöra den stora mängd av data och kunskap som finns idag och presentera aktuell kunskap om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i kommuner och stadsdelar i Stockholms län, samlat på ett lättanvänt sätt. Folkhälsokollen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), en del av Stockholms läns landsting, på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Folkhälsokollen är en del av Folkhälsoguiden, som är CES webbsida för folkhälsofrågor i Stockholms län.

CES uppdrag är att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete.

Läs mer om CES på http://ces.sll.se

Innehåll

Alla faktatexter och data på Folkhälsokollen granskas av specialister inom respektive område. De externa länkarna på webbplatsen går endast till icke-kommersiella och seriösa webbplatser. Folkhälsokollen ansvarar dock inte för innehållet på länkade webbplatser. Designen på Folkhälsokollen är anpassad till dator och surfplatta.

Materialet och bilderna är fria för nedladdning och användning, men ange alltid källa Folkhälsokollen.

Webbläsare

För att vi ska kunna garantera att den uppdaterade versionen av Folkhälsokollen visas på bästa sätt rekommenderar vi Firefox 12, Google chrome 19, Internet explorer 10, Safari 5.1 eller senare versioner av dessa webbläsare.